Pomoc przy transplantacjach serca

Kilku lekarzy wr USA rozważało możliwość zastosowania DHEA po transplantacji serca, ponieważ u takich pacjentów dość szybko tworzy się nowe skrzepy w naczyniach wieńcowych, Lekarze mają nadzieję, że podawanie hormonu mogłoby ewentualnie spowolnić ów proces. Dzięki temu nowe serce dłużej byłoby nietknięte, zmniejszyłoby się więc niebezpieczeństwo ponownej choroby.

Testy na zwierzętach doświadczalnych potwierdziły już korzystne działanie DHEA na nowe serce po transplantacji. Tym razem nie były to eksperymenty na myszach lub szczurach, ale na królikach. Tym spośród nich, które posiadały we krwi wysoki poziom cholesterolu, przeszczepiono serca zdrowych zwierząt. Następnie część królików otrzymała DHEA, druga część zaś nie. Okazało się, że u zwierząt, które otrzymywały ten hormon, naczynia krwionośne prowadzące do serca nie zwężały się tak szybko. Natomiast u pozostałych królików tętnice szybko zatykały się skrzepami.

Czy nie pomyśleli sobie państwo, że wyniki omówionego eksperymentu można ewentualnie przenieść także na ludzi, zwłaszcza gdy wiadomo, że osoby z niższym po- ziomem DHEA częściej cierpią na miażdżycę i choroby serca niż Indzie z wyższym stężeniem tego hormonu?

Oczywiście wniosek taki nasuwa się sam. ale nie przeprowadzono jeszcze jak dotąd żadnych testów na ludziach, które trwałyby odpowiednio długo i potwierdzały takie działanie DHEA. Przy przenoszeniu wyników doświadczeń na zwierzętach na ludzi trzeba zawsze zachować ostrożność, zwłaszcza że organizm gryzoni sam z siebie wytwarza tylko bardzo niewielką ilość DHEA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *