Pomoc przy skazie krwotocznej płytkowej

Z nie wyjaśnionych dotychczas powodów u niektórych osób płytki krwi są bardziej aktywne niż u innych. Płytki, to składniki krwi, które podążają tam, gdzie następuje zranienie. Zlepiają się z sobą i zamykają ranę. Płytki krwi znajdują się oczywiście w całym krwiobiegu, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy i gdzie będą potrzebne. Ponieważ ich zadaniem jest łączenie się z innymi płytkami krwi, czynią one to od czasu do czasu w krwiobiegu. Tworzą się grud- ki krwi. Jeśli płytki skłonne są do nadmiernego łączenia się bądź jest ich we krwi zbyt dużo. mówi się o skazie krwotocznej płytkowej.

Taka nadmierna aktywność płytek krwi może być niebezpieczna. Gdy grudki są zbyt duże, dochodzi do zatkania tętnic i odcięcia dopływu krwi do ważnych dla życia narządów. Domyślacie się państwo, co się wtedy dzieje? Oczywiście. Grozi to zawałem serca lub udarem mózgu. Dlatego trzeba próbować przeszkodzić zlepianiu się płytek krwi. Niektóre lekarstwa, wśród nich znana aspiryna, „rozrzedzają” krew.

Wydaje się, że DHEA również należy do substancji zapobiegających tworzeniu się grudek krwi. Wyjaśniałoby to, dlaczego w młodości, gdy poziom DIIEA jest wysoki, zagrożenie zawałem serca lub udarem mózgu jest stosunkowo niskie. Eksperyment opublikowny w roku 1995, potwierdza takie działanie super hormonu.

Ochotnicy otrzymywali substancję, która podwyższała zlepianie się płytek krwi. Połowa z nich otrzymywała dodatkowo DHEA, druga połowa placebo. Uczestnicy eksperymentu nie wiedzieli, jaką subsLancję otrzymują. Wynik był jednoznaczny: u osób przyjmujących placebo płytki krwi sklejały się intensywnie, natomiast u osób połykających DHEA stwierdzono jedynie lekkie podwyższenie się aktywności płytek. U niektórych, chociaż przyjęli tę samą substancję, dzięki DHEA płytki krwi zachowywały się zupełnie normalnie.

Wynika stąd, że hormon ten ma duży wpływ na aktywność płytek krwi i zapobiega ich zlepianiu się w grudki nawet wtedy, gdy podawany jest z zewnątrz w postaci pastylek. Przyjmowanie DHEA pozwala więc uporać się ze skazą krwotoczną płytkową. Potrzebne są jednak jeszcze dalsze badania, które potwierdziłyby takie działanie, Dotychczasowe wyniki są w każdym razie bardzo zachęcające.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *