Jaką rolę odgrywa DHEA?

Z wiekiem rośnie ryzyko zachorowania na raka. Natomiast stężenie DHEA zmniejsza się wraz z wiekiem. Nie oznacza to co prawiła, że pomiędzy’ powstawaniem raka, a spadającym poziomem tego hormonu musi istnieć jakiś związek, ale już sam fakt, że rak wydaje się częściej występować u ludzi z obniżonym poziomem DHEA, daje naukowcom od myślenia. Czy to możliwe, że spadek DHEA prowadzi do zwyrodnienia komórek?

Już badanie przeprowadzone w 1962 roku przez brytyjskiego naukowca o nazwisku Bulbrook wykazało, że u kobiet z rakiem piersi poziom DHEA był bardzo niski. Z innego doświadczenia z lat osiemdziesiątych wynikało, że u kobiet z rakiem jajników poziom tego hormonu również był znacznie niższy niż u kobiet zdrowych, w tej parnej grupie wiekowej. W ostrym kontraście do tego’ stoją jed- nak wyniki badania, opublikowanego w roku 1995. Wykazują one. że kobiety z rakiem jajnika miały wyższe stężenie DHEA niż kobiety z grupy kontrolnej.

Cóż znaczą te sprzeczne wyniki? Naukowcy nie mają w tej sprawie zgodnego stanowiska. Jedni z nich interpretują te sprzeczności w ten sposób, iż DHEA w ogóle nie ma wpływu na powstawanie raka, inni zaś przypuszczają, że obniżony poziom tego hormonu sprzyja powstawaniu tylko określonych postaci raka, podczas gdy inne jego formy mogą pojawiać się zarówno przy podwyższonym jak i obniżonym jego poziomie. Oznaczałoby to, że można zapobiec określonym formom raka, jeśli przywróci się poziom DHEA osiągnięty w młodości. Istnieje wiele teorii na ten temat, w jaki sposób DHEA może pomóc w zwalczaniu raka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *