Hormon sterydowy DHEA – kontynuacja

Innymi oczyma spojrzano teraz na badania przeprowadzone już w latach sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych, z których wynikało, że kobiety z rakiem piersi posiadają dużo niższy poziom DHEA, niż powinny mieć w stosunku do swego wieku. Czyżby niższy poziom tego hormonu miał związek z powstawaniem raka?Rosnące zainteresowanie DHEAInne eksperymenty z chorobliwie otyłymi myszami wykazały, że zwierzęta, które były genetycznie zaprogramowane na wytwarzanie dużej nadwagi, po podaniu DHEA gwałtownie chudły. Było to niewątpliwie interesujące odkrycie! Wreszcie wydawało się, że hormon ten jednak do czegoś służy. Pozostawało tylko pytanie, czy wyniki zdobyte na zwierzętach doświadczalnych potwierdzą się w odniesieniu do człowieka? Rozpoczęto cykl innych eksperymentów, wśród nich badanie kultur komórkowych w probówkach i oczywiście doświadczę- nia nu zwierzętach, które pokazywały coraz nowsze, interesujące oblicza DHEA. Amerykański badacz, Arthur G. Schwartz doniósł, że hormon (en hamował rozwój raka piersi u samic myszy. Inne badania dowiodły’, że istnieje związek między’ obniżonym poziomem stężenia DHEA u samcówy a podwyższonym ryzykiem chorób serca takich jak zawrał i udar mózgu. Badano także na szczurach i myszach letainą, czyli śmiertelną, dawkę tego hormonu. Stwierdzono, iż potrzeba bardzo dużej ilości, aby uśmiercić 50% zwierząt doświadczalnych. W końcu przeprowadzono kilka badań na ludziach, lecz zakres ich jest do tej pory bardzo ograniczony. Pamiętajmy, że DIIEA. jako substancja naturalna, nie może zostać opatentowana. Badania wykonane dotychczas nie mają na ogól charakteru repre- zentaty wnego, co oznacza, że przeprowadzane były na zbyt małej grupie osób lub w zbyt krótkim okresie czasu, dlatego wyniki nie mogą być Lraktowane jako sprawdzalne, ogólnie obowiązujące. Są jednak na tyle obiecujące, że amerykańscy’ naukowcy domagają się od swojego rządu dużych dotacji finansowych na dalsze badania, ponieważ tylko niewiele koncernów’ farmaceutycznych skłonnych jest inwestować w ten lemat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *