Czy winę za nasze starzenie się ponosi obniżony poziom DHEA? cz. 2

Z faktu, że po okresie rozkwitu ciało produkuje coraz mniejsze ilości DHEA, niektórzy naukowcy wysnuwają wniosek, że substancja ta jest wskaźnikiem wieku. Nie oznacza to tylko, że hormon ten wskazuje fizyczny wiek, ale może być również odpowiedzialny za proces starzenia się. Używając słów Williama Regensona można by powiedzieć, że DHEA jest naszym wewnętrznym zegarem wie- ku.Jaki jest więc dokładnie poziom DHEA w ludzkim organizmie w ciągu życia? W roku 1984 amerykański uczony Norman Orentreich wspólnie z zespołem badawczym opublikował interesujące badanie2 na ten temat. Trzeba jednak wiedzieć, że organizm po wyprodukowaniu DHEA przez nadnercza, łatwo zmienia formułę chemiczną związku dołączając siarczany. Oznacza to, że po wytworzeniu się w organizmie większość DHEA staje się siarczanem DHEA, zwanym w skrócie DHEAS. Oczywiście, ma to swój sens. DHEAS zawarty we krwi jest redukowany o wiele wolniej przez organizm i wydzielany przez nerki niż DHEA, dlatego ciało w ciągu dnia może dysponować większą jego ilością. Stąd faktycznie nie mierzy się stężenia DHEA we krwi, lecz stężenie DHEAS, chociaż dotychczas w książce tej była mowa o poziomie DHEA (i nadal będziemy posługiwać się tym terminem).

Powróćmy jednak do badań Orentreicha. Naukowcy badali stężenie DHEA we krwi 981 mężczyzn i 481 kobiet między 11 a 89 rokiem życia. Okazało się, że poziom tego hormonu osiągnął najwyższą wartość u mężczyzn pomiędzy 20 a 24 rokiem życia i wynosił średnio 3470 nanogra- mów na jeden miliUir krwi u kobiet poziom ten był najwyższy między 15 a 19 rokiem życia (średnia wartość 2470 nanogramów na mililitr krwi). Następnie stężenie tego hormonu malało coraz bardziej, aż w końcu u mężczyzn, którzy przekroczyli 70 rok życia, przeciętna jego średnia wartość równała się 670 nanogramów na mililitr krwi, a u kobiet w tym samym wieku 450 nanogramów.

Jak widać, poziom DHEA stopniowo obniża się. U badanych mężczyzn w wieku ponad 70 lat wartość tego stężenia stanowiła już tylko 19% wartości maksymalnej, a u kobiet nawet 18%. zwraca uwagę również fakt, że kobiety we wszystkich grupach wiekowych maja niższe stężenie DHEA niż mężczyźni.

Jeśli nawet publikacja ta wykazuje, że poziom tego hormonu spada z wiekiem, jest oczywiście możliwe, iż są starsi ludzie, którzy mają go dużo. Orentreich i jego zespól rozpoczął więc dalsze badania długoterminowe, w trakcie których mierzona będzie wartość DHEA u poszczególnych osób w określonych odstępach czasu. Mają one pokazać, jak bardzo obniża się wartość DHEA w trakcie życia i jaki jest związek poziomu lej substancji z powstawaniem różnych chorób – czy zachorowania są częstsze, gdy wartość DHEA jest niższa. Na wyniki trzeba będzie jednak poczekać, gdyż są to badania długofalowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *