AIDS – perfidne osłabienie odporności cz. 2

Interesujący jest fakt. że DHEA wydaje się jedynym hormonem nadnerczy, którego produkcja spada u osób chorych na AIDS. Natomiast wydaje się, że jeden z kortykoi- dńw, kortyzol, powstaje nawet w większych ilościach. Pamiętamy co to są kortykoidy? Są to hormony, które wydzielane są podczas stresu i osłabiają siły obronne organizmu. Podwyższony poziom kortyzolu jest więc kolejnym czynnikiem obciążającym układ odpornościowy. Być może jednak istnieje także związek między redukcją DHEA a wzrostem poziomu korty zolu – nie ma jednak do tej pory na ten temat przekonywujących dowodów.

Jest grupa naukowców, która twierdzi, że zażywanie DHEA może wzmocnić układ obronny chorych na AIDS. Badania przeprowadzone w Kalifornii na mężczyznach, nosicielach wirusa HIV, nic potwierdziły jednak tych przypuszczeń, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę komórek pomocniczych typu T. U nosicieli wirusa HIV ilość ta jest mniejsza niż u osób zdrowych. Uczestnicy doświadczenia zażywali przez cztery miesiące stosunkowo duże dawki DHEA. Naukowcy zbadali liczbę komórek pomocniczych typu T przed i po przyjmowaniu tego hormonu. Nie stwierdzono jednak żadnych istotnych różnic.

Nie oznacza to jednak, że DHEA nie może w inny sposób korzystnie wpłynąć na układ odpornościowy chorych na AIDS. Zakłada się na przykład, że hormon może do pewnego stopnia stłumić szkodliwe działanie kortyzolu na siły obronne organizmu. Byłaby lo jakaś pomoc chorym, ponieważ choroba rozwijałaby się wolniej. Uczestnicy innych badań – tym razem chorzy na AIDS – donosili, że od czasu zażywania DHEA poprawiło się ich samopoczucie. Gdyby to był jedyny wpływ, jaki hormon wykazuje w odniesieniu do chorych na AIDS, niektórym pacjentom z pewnością warto byłoby zalecić jego przyjmowanie. W każdym razie osoby dotknięte tą chorobą powinny przedtem zasięgnąć opinii swojego lekarza.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość: podczas wszystkich badań z udziałem chorych na AIDS i nosicieli wirusa HIV po podaniu DHEA nie wystąpiły żadne skutki uboczne, chociaż aplikowano duże dawki hormonu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *