Daily Archives: 10 lipca 2015

Badanie Arthura G. Schwartza (1981)

Dalsze badanie Arthura G. Schwartza (1981) tym razem z innym gauinkiem myszy, potwierdziło wyniki z 1997 roku. Wprawdzie u niektórych myszy leczonych DHEA rozwinął się rak piersi, jednak ilość zachorowań na raka w tej grupie była mniejsza niż w grupie myszy, które musiały obejść się bez tego hormonu.Doświadczenia, które Schwartz i jego zespół przeprowadził dodatkowo na kulturach komórek myszy i szczurów’ wykazały, że DHEA hamuje produkcję substancji, która u gryzoni wywołuje raka. 2 tego powodu DHEA zapobiega prawdopodobnie u tych zwierząt powstawaniu nowotworów złośliwych. Nie stwierdzono szkodliwych skutków ubocznych.

Czytaj dalej